OPERATIVA

Operativna organiziranost

PGD Brdo glede na požarno ogroženost spada v II. kategorijo, kar pomeni da mora imeti ustrezno tehniko, katera je predpisana za to kategorijo in 23 operativnih gasilcev, ki skrbijo za požarno varnost vse dni v letu in se jih med tednom aktivira v času med 16 in 5 uro zjutraj, v primeru izrednih dogodkov tudi izven tega časa, ter med vikendi in prazniki 24 ur na dan.
Na našem območju obratujejo različni industrijski objekti, kot so Kemofarmacija, tehnološki park, športnimi objekti Konex Centra, hotel Mons, vrtca, šola Vrhovci, trgovski center Lesnina, mizarstvo, novo blokovsko naselje na območju Vrhovcev, ter kupica stanovanjskih objektov, ki obkrožajo območje Brda, Vrhovcev, Bokalcev in Griča.

 

Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana Brdo, leži na jugozahodnem delu Ljubljane in spada v sektor Jug in meji na sosednja društva PGD Ljubljana Vič, PGD Kozarje, PGD Zg. Šiška, PGD Dobrova in PGD Podutik. V sektorju Vič poleg Brda deluje še 6 društev, ki sestavljajo enega od 4ih sektorjev v Gasilski zvezi Ljubljana.

 

Gasilci PGD Ljubljana Brdo, tako sodelujemo na različnih akcijah v okviru Javne gasilske službe MOL. Naše osnovno poslanstvo pa je reševanje ljudi, živali in premoženja.

 

Pozivanje na intervencijo deluje po principu tihega alarmiranja preko pozivnikov in mobilnih telefonov. Glede na velikost in vrsto intervencije pa se vodja odloči s katerim vozilom se izvozi. Na večini intervencij pa sodelujemo skupaj z Gasilsko brigado Ljubljana, ter po potrebi z društvi sektorja Vič.

 

Operativno članstvo

 • Domen Belaj,
 • Blaž Bonšek, podpoveljnik 
 • Boris Dobnikar
 • Gregor Dobnikar, predsednik
 • Jaka Dovjak, glavni strojnik
 • Borut Erjavec, pomočnik poveljnika za prvo pomoč
 • Stane Erjavec, godpodar
 • Matej Greiser, tajnik
 • Samo Gorenc
 • Žan Hrovat, podpoveljnik, pomočnik poveljnika za radijske zveze,
 • Aleš Jug, 
 • Igor Juvan, 
 • Tine Juvan, namestnik poveljnika, podpoveljnik Gasilske zveze Ljubljana
 • Luka Juvan,
 • Rok Janša, 
 • Miha Klančar,
 • Jaka Klančar,
 • Luka Klančar, pomočnik poveljnika za reševanje na/iz vode
 • Anže Kršinar,
 • Gregor Mrdjen, poveljnik
 • Miha Prešeren,
 • Sebastjan Rman,
 • Bogo Rus,
 • Matevž Sedej, 
 • Tomaž Setnikar, podpredsednik
 • Lena Zdešar, mentorica mladine