Zbor mladine in občni zbor 2017

Letošnji zbor mladine bo potekal v društvenih prostorih 9. februarja ob 18:00 uri, redni letni občni zbor društva pa bo 10. februarja ob 19:00, prav tako v prostorih društva.